NOT Grudziądz

Zarząd

Prezes Zarządu – Krzysztof Schroeder
Wiceprezes – Lisewski Jerzy
Członek Zarządu / Dyrektor Biura – Bogdan Pniewski
Członek Zarządu – Wodtke Kazimierz

Cele działania

  1. Współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb środowiska Polskich inżynierów i techników
  2. Obrona interesów członkowskich, jak również wspomaganie ich statutowych działań
  3. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie rozwoju nauki, techniki, gospodarki, innowacji, edukacji, kultury i ekologii
  4. Kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
  5. Wspieranie i upowszechnianie wiedzy specjalistycznej w dziedzinie nauk technicznych, jak również w zakresie teorii i praktyki zarządzania projektami, w tym innowacyjnymi
  6. Działanie na rzecz podnoszenia prestiżu poziomu zawodowego oraz statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej
  7. Dbałość o dorobek i tradycje Polskiej myśli naukowej i technicznej oraz gospodarczej
  8. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności technicznych w społeczeństwie, w tym wśród młodzieży
  9. Dbałość o przestrzeganie wysokich standardów zawodów technicznych