NOT Grudziądz

Piotr
Mikołajczak

 • Wycena wartości rynkowej
  maszyn i urządzeń

Krzysztof
Schroeder

 • Opinie o innowacyjności
 • Raporty oceny ryzyka projektów farm fotowoltaicznych, Karty Informacyjne Przedsięwzięcia,
 • Raporty środowiskowe, Oceny oddziaływania na środowisko

  573-255-001

Wojciech
Myśliborski-Wołowski

 • Ocena stanu technicznego
 • wycena wartości rynkowej pojazdów

Sebastian
Kawalec

 • Audyty energetyczne budynków,
 • Świadectwa energetyczne,
 • Karty Informacyjne
 • Przedsięwzięcia,
 • Raporty środowiskowe,
 • Oceny oddziaływania na środowisko

Alicja
Słupska

 • Karty Informacyjne Przedsięwzięcia,
 • Raporty środowiskowe,
 • Oceny oddziaływania
  na środowisko,
 • Inwentaryzacje przyrodnicze

Dariusz
Bucholski

 • Projekty elektryczne, w tym projektowanie i audyty fotowoltaiczne,
 • Magazyny
  energii,
 • Audyty energetyczne budynków,
 • Projekty farm i instalacji fotowoltaicznych,
 • Certyfikacja
  instalatorów fotowoltaicznych

OŚRODEK DORADZTWA TECHNICZNEGO

doradztwo i usługi techniczne m.in.