RADA GRUDZI?DZKA FEDERACJI STOWARZYSZE? NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOTUl. Marsza?ka J?zefa Pi?sudskiego 20, 86-300 Grudzi?dz, w. Kujawsko-Pomorskie
tel.:46-26-228, tel./fax:46-28-844, notgrudziadz@neostrada.pl, www.not.grudziadz.pl
Aktualno?ci
Szkolenia
Szkolenia w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej.


not
WSZYSTKIE SZKOLENIA BHP ORGANIZOWANE SĄ W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2005R. AKTY PRAWNE :
- rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. nr 180 poz.1860
- rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 28 czerwca 2005r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. nr 116 poz.972


not
EGZAMINY KWALIFIKACYJNE W ZAKRESIE DOZORU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, CIEPLNYCH I GAZOWYCH
od lutego 2015 roku egzaminy odbywają się w trzecią środę każdego miesiąca w Domu Technika NOT
Uwaga: wnioski o przystąpienie do egzaminu należy składać w s.105/I p.
14 dni przed terminem egzaminu.


not
SZKOLENIA BHP PRACODAWCÓW
dla osób kierujących przedsiębiorstwami, spółkami, firmami prywatnymi ,
urzędami,spółdzielniami ;
SZKOLENIA BHP OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
dla mistrzów,brygadzistów,kierowników wydziałów i innych komórek
organizacyjnych ;
W/w SZKOLENIA BHP odbywają się przez okres 3-ch dni w godzinach
od 16.00 do 18.30 w terminie ustalonym dla grupy stuchaczy.

SZKOLENIA BHP DLA OSÓB NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
I ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH / w Domu Technika NOT lub siedzibie
Zleceniodawcy /


jola
AKTUALNIE ORGANIZUJEMY :
SZKOLENIA
- W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ HIGIENY / HACCP /
wykłady odbywają się w godz. 15.00 do 18.00 w teminie
ustalonym dla grupy słuchaczy ;


Content Management Powered by CuteNews
Dom TechnikaOfertaAktualno?ciKontaktnotgrudziadz@onet.pl