NOT Grudziądz

0
Stowarzyszeń
0
Kół
0
łączna ilość członków (około)

PZiTB

Polski Związek inżynierów i Technikow Budownictwa

SEP

Stowarzyszenie Elektrykow Polskich

SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Technikow Mechanikow Polskich

SITPNiG

Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Technikow Przemyslu Naftowego i Gazownictwa

STOP

Stowarzyszenie Techniczne Odlewnikow Polskich

SITR

Stowarzyszenie Inżynierów i Technikow Rolnictwa

PZiTS

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Technikow Sanitarnych

SITWM

Stowarzyszenie Inżynierów i Technikow Wodnych i Melioracyjnych