NOT Grudziądz

Historia

Działalność Stowarzyszenia Rady Grudziądzkiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych  Naczelnej Organizacji Technicznej w Grudziądzu rozpoczęła się w 1958 roku powołaniem w Grudziądzu Rejonowego Komitetu Porozumiewawczego NOT. W tym okresie Naczelna Organizacja Techniczna przyczyniała  się do zmian w zakresie polskiej techniki m.in.:

 • powołaniem licznych szkół inżynierskich,
 • zorganizowaniem ustawicznego systemu doskonalenia kadr technicznych przez wprowadzenie specjalizacji zawodowej,
 • rozwinięciem czasopiśmiennictwa naukowo-technicznego,
 • budowaniem domów technika we wszystkich większych skupiskach kadry technicznej,
 • stworzeniem systemu doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego,
 • zainicjowaniem i rozwinięciem działań na rzecz postępu technicznego oraz rozwoju ruchu wynalazczości i racjonalizacji,
 • opiniowaniem projektów aktów normatywnych z zakresu nauki i techniki.

Realizacja celów
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
odbywała się wtedy w trzech grupach działalności:

1.

działalność techniczna

Popularyzacja techniki, zaspokajanie potrzeb przemysłu, organizacji narad i konferencji, sympozjów i szkoleń, Dni Techniki i wystaw, szerzenie oświaty technicznej, wprowadzanie nowych technologii i warunków pracy, udzielanie porad i opinii, organizacji konkursów technicznych oraz prezentacji i promocji wyrobów grudziądzkich firm.

2.

działalność gospodarcza

Wypracowanie środków na działalność statutową), była to działalność szkoleniowa oraz działalność kawiarniano-gastronomiczna, Zespół Usług Technicznych ( projektowanie, wyceny wartości: maszyn, urządzeń, pojazdów ,budowli,) oraz wynajmu pomieszczeń.

3.

działalność kulturalna

Organizacja wystaw, spotkań rocznicowych, wycieczek krajoznawczych, do teatrów, muzeów, itp

W efekcie przeobrażeń gospodarczych ,reorganizacyjnych firm, ustrojowych, na przestrzeni lat zmniejszyła się ilość stowarzyszeń branżowych działających w ramach naszej jednostki.

W 1966 roku Rejonowy Komitet Porozumiewawczy NOT zgodnie z nowym statutem NOT przekształcił się w Oddział Rejonowy NOT obejmując swym zasięgiem  Grudziądz, Brodnicę, Chełmno, Świecie n/Wisłą, w którym łącznie działało 86 kół SNT -skupiające łącznie 1646 członków. W 1991 roku powołano w Grudziądzu „ Terenową Jednostkę Organizacyjną FSNT NOT”, która w tym samym roku uzyskała osobowość prawną. W 2000 roku RG FSNT NOT w Grudziądzu obejmowała  11 stowarzyszeń, w tym 29 kół, stan członków wynosił 713 osób.

W 1977 roku otwarto nowo pobudowany Dom Technika w Grudziądzu, w którym wnioskodawca do dnia dzisiejszego prowadzi działalność. W tym okresie stowarzyszenie prowadziło działalność statutową organizując m.in.:

 • coroczne Grudziądzkich Dni Techniki ( aktualnie też )
 • wystawy przemysłowe obrazujące osiągnięcia gospodarcze i kulturalne Grudziądza i okolic
 • Konferencje, m.in.: Rola kadry technicznej w rozwoju przemysłu, Zanieczyszczenia powietrza w ośrodkach przemysłowych, Kadra techniczna w aspekcie jakości i nowoczesności produkcji, Nowe tendencje rozwojowe w technice, Ochrona środowiska miasta Grudziądza i okolic, Rozwój przemysłu grudziądzkiego w 40- leciu, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej miasta Grudziądza, Model współczesnego inżyniera, Aktywna rola Rady Grudziądzkiej NOT w rozwoju miast i powiatów, „Realizacja inwestycji w Odnawialne Źródła Energii, Teoria a Praktyka”, Otwarte Warsztaty z zakresu Energetyki Odnawialnej (OZE), Sposoby magazynowania energii  elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne,
 • cykliczne od 1978 roku „Przeglądy osiągnięć technicznych miasta Grudziądza” ( do 2003 roku)
 • od 1992 roku zaczęły się odbywać  coroczne „ Konkursy Prac Dyplomowych Uczniów Szkół Średnich Technicznych” ( do 2006 roku)
 • od 2010 roku  organizacja konkursów na najlepszą Pracę dyplomową inżynierską ( do 2013 roku)
 • od 2010 organizacja wystaw Prac Inżynierskich Dyplomowych Absolwentów Grudziądzkiej Szkoły Wyższej ( do 2013 roku) 

Partnerzy

 • Drukarnia Papirus
 • Studio Tatuaży WIWATTATTOO
 • Agroekspert
 • Szkoła Muzyczna Yamaha
 • P.P.H.U. Elza
 • Projektowanie Nadzorowanie Wykonawstwo Man Bud Mankiewicz Piot
 • Szyciuszek Roksana Skrzypik